SMT 2019-2020: Rytis Šalaševičius

Projekto pavadinimas: Nanokompozitinių BT keramikų plačiajuostė dielektrinė spektroskopija

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-10-11 iki 2020-04-30

Studentas: Rytis Šalaševičius

Vadovas: dr. Artyom Plyushch

Projekto tikslas:
Išmatuoti ir analizuoti nanokompozitinę “core-shell” tipo medžiagą 0.9BT-0.1BMT (kevalas: 0.9 BaTiO3  branduolys: 0.1 BiMg0.5Ti0.5O3) plačiame temperatūrų (120K – 500K) ir dažnių (20 Hz – 40 GHz) diapazonuose. Ši keramika susideda iš dviejų dalių: bario titanato kevalo, kurio centre yra branduolys su BMT kristalitais. Ši ypatinga struktūra keičia turiamos medžiagos atsaką į išorinius veiksnius. Naudojant sudėtinį kompozito junginį siekiama rasti optimalių  ir praktiškai naudingų savybių.

Tyrimai bus atliekami atviro ciklo azoto kriostatuose, plačiame temperatūrų diapazone 120 K – 500 K. Dielektrinė skvarba bus matuojama preciziniu LCR matuokliu 10 Hz – 1 MHz, o vektorinių Agilent 8714ET analizatoriumi 10 MHz – 1 GHz dažnių diapazonuose. Medžiagos savybės aukščiausiuose dažniuose bus matuojamos naudojant bangolaidžių sistemą.  Eksperimentiniai rezultatai bus analizuojami OriginPro programine įranga. Feroelektrinių medžiagų spektrus įprasta lyginti su Kaulo – Kaulo funkcija, tai bus viena iš matavimo duomenų analizės užduočių. Rezultate, bus įvardinti  20 Hz – 40 GHz dažnių diapozone vyraujantys relaksaciniai procesai. Galiausiai, bus nustatyta, kokią įtaką medžiagos faziniams virsmams daro tokia struktūra.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-16-0247) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).

Comments are closed.