SMT 2019-2020: Diana Pavlovaitė

Projekto pavadinimas: Metilamonio švino jodido dielektriniai tyrimai

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-10-11 iki 2020-04-30

Studentas: Diana Pavlovaitė

Vadovas: doc. Šarūnas Svirskas

Projekto tikslas:

Ištirti CH3NH3PbI3 perovskitinės struktūros metilamonio švino jodido dielektrinės skvarbos spektrus plačiame temperatūrų intervale (120-330K) skirtingomis kristalografinėmis kryptimis. Tokiuose kristaluose dielektrinių savybių anizotropija nėra tirta. Šios žinios itin svarbios, gaminant plonuosius kristalinius sluoksnius saulės elementams. Kadangi yra išsiaiškinta, jog unikalios dielektrinės savybės turi lemiamą įtaką šių medžiagų efektyvumui, reikia išsiaiškinti ar skirtingomis kristalografinėmis kryptimis skiriasi kristalo dielektrinės savybės. Šie tyrimai leis nustatyti, kokia kryptimi reikėtų auginti plonuosius sluoksnius, norint pasiekti didžiausią našumą. Tai yra ypač svarbu metilamonio švino jodido kristalų atveju, nes kambario temperatūroje jų struktūra nėra kubinė.

 

 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-16-0194) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).

Comments are closed.