2018 SMT: Rytis Šalaševičius

Projekto pavadinimas: Nanokompozitinių keramikų plačiajuostė dielektrinė spektroskopija.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-01 iki 2019-04-30.

Studentas: Rytis Šalaševičius

Vadovas: dr. Maksim Ivanov

Projekto santrauka:

Šis projektas yra skirtas ištirti  nanokompozito dielektrinės  savybes spektroskopijos metodais ir taip vystyti studento mokslinių tyrimų kompetenciją. Tyrimai yra atliekami su perovskito struktūros 0,7BT – 0,3BMT kompozitu. Šis kompozitas yra sudarytas iš nanometrinių BMT kristalitų, kurie yra padengti bario titanatu. Tokios medžiagos yra reikalingos šiuolaikinei pramonei, kadangi elektronikos komponentai turi tendencija mažėti. Šio darbo tikslas būtų ištirti “core-shell” tipo nanokompozitą 0,7BT -0,3BMT plačiame temperatūrų (100 – 500 K) bei dažnių (20 Hz – 30 GHz) intervaluose. Šio tyrimo metu bus nustatyta kaip ši stuktūra įtakoja medžiagos fazinius virsmus ir bus įvardinti  100 Hz – 30GHz dažnių diapazone vyraujantis relaksaciniai procesai.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.