2018 SMT: Marius Navickas

Projekto pavadinimas: Feroelektrinio fazinio virsmo [NH4][Zn(HCOO)3] hibridiniame karkase EPR tyrimai

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-01 iki 2019-04-30.

Studentas: Marius Navickas

Vadovas: prof. Robertas Grigalaitis

Projekto santrauka:

Šis projektas skirtas ištirti struktūrinį fazinį virsmą amonio metalo-organiniame karkase pasitelkiant elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopinius tyrimus bei taip vystyti studento mokslinių tyrimų kompetenciją. Tiriamasis objektas yra [NH4][Zn(HCOO)3] metalo-organinis karkasas praturtintas paramagnetiniais metalų jonais. Šioje medžiagoje vyksta struktūrinis tvarkos-netvarkos fazinis virsmas, kurio metu itin stipriai pasikeičia medžiagos savybės – nusistovi feroelektrinė fazė. Nepaisant intensyvių tyrimų, šio fazinio virsmo mikroskopinis mechanizmas nėra iki galo nustatytas. Šio projekto metu šis mechanizmas bus tiriamas elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopiniais metodais, kurie leidžia nustatyti lokalius struktūrinius pokyčius. Tokie tyrimai yra aktualūs, nes nustačius virsmo mechanizmą, būtų galima atrasti naujas bei funkcionalesnes panašaus tipo medžiagas.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.