2018 SMT: Gediminas Usevičius

Projekto pavadinimas: Struktūrinių fazinių virsmų švino halido perovskituose EPR tyrimai

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-01 iki 2019-04-30.

Studentas: Gediminas Usevičius

Vadovas: prof. Jūras Banys

Projekto santrauka:

Pastaruoju metu mokslinė visuomenė ypatingai susidomėjo švino halido perovskitinėmis medžiagomis, kurios pasižymi itin aukštu fotovoltinės konversijos našumu. Šio projekto tikslas yra ištirti struktūrinius fazinius virsmus CsPbCl3 bei CH3NH3PbI3 perovskituose. Tyrimai bus atliekami naudojant galingą fazinių virsmų tyrimų įrankį – elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopiją.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.