2018 SMP: Rytis Šalaševičius

Projekto pavadinimas: Nanokompozitinių keramikų dielektrinė spektroskopija.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31.
Studentas: Rytis Šalaševičius
Vadovas: dr. Jan Macutkevič

Projekto santrauka:

Šis projektas yra skirtas ištirti nanokompozito dielektrinės savybes spektroskopijos metodais ir taip vystyti studento mokslinių tyrimų kompetenciją. Tyrimai yra atliekami su perovskito struktūros 0,6BT – 0,4BMT/BT kompozitu. Šis kompozitas yra sudarytas iš nanometrinių BT-BMT kristalitų, kurie yra padengti bario titanatu. Tokios medžiagos yra reikalingos šiuolaikinei pramonei, kadangi elektronikos komponentai turi tendencija mažėti. Šio darbo tikslas būtų ištirti “core-shell” tipo nanokompozitą 0,6BT -0,4BMT/BT plačiame temperatūrų (100 – 500 K) bei dažnių (20 Hz – 30 GHz) intervaluose. Šio tyrimo metu bus nustatyta kaip ši stuktūra įtakoja medžiagos fazinius virsmus ir bus įvardinti 20 Hz – 30GHz dažnių diapazone vyraujantis relaksaciniai procesai.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti tyrimai.
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.
Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.