2018 SMP: Marius Navickas

Projekto pavadinimas: Cu/Cu metalo-organinių karkasų magnetinių savybių tyrimas EPR metodais
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31.
Studentas: Marius Navickas
Vadovas: Prof. Robertas Grigalaitis

Projekto santrauka:
Pastaruoju metu itin didelį mokslinės visuomenės dėmesį patraukė hibridiniai metalo-organiniai karkasai. Šios kristalinės medžiagos turi aukštą porėtumo laipsnį, kurį galima išnaudoti įvairių dujų saugojimui bei cheminių reakcijų katalizei. Dalis tokių junginių, taip pat, pasižymi patraukliomis magnetinėmis savybėmis. Šio projekto tikslas yra ištirti Cu/Cu metalo-organinių karkasų magnetines savybes naudojant elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopiją.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti Cu/Cu metalo-organinių karkasų tyrimai.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.