2018 SMP: Lukas Osipovič

Projekto pavadinimas: Struktūrinio fazinio virsmo [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] hibridiniame perovskite EPR tyrimai
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31.
Studentas: Lukas Osipovič
Vadovas: dokt. Mantas Šimėnas

Projekto santrauka:
Pastaruoju metu mokslinė visuomenė ypatingai susidomėjo hibridinėmis medžiagomis, kuriose yra derinamos geriausios organinių bei neorganinių struktūrinių motyvų fizikinės bei cheminės savybės. Šio projekto tikslas yra ištirti struktūrinį fazinį virsmą [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] hibridiniame perovskite, pasižyminčiame patraukliomis fizikinėmis savybėmis. Tyrimai bus atliekami naudojant elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopiją – galingą fazinių virsmų tyrimų įrankį.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti Rentgeno spinduliais apšvitinto [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] perovskito EPR tyrimai. Nustatytas struktūrinio fazinio virsmo taškas.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.