2018 SMP: Kamilė Skorupskaitė

Projekto pavadinimas: Atmosferos poveikis sluoksniuotų medžiagų dielektrinėms savybėms
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31.
Studentas: Kamilė Skorupskaitė
Vadovas: doc. Maksim Ivanov

Projekto santrauka:

Šis projektas yra skirtas ištirti sluoksniuotų Co2/3Al1/3-NO3 ir Co2/3Al1/3-CO3 medžiagų elektrinių savybių priklausomybę nuo atmosferos sudėties, temperatūros ir dažnio. Visa tai yra įdomu dėl to, kad tai galimai leistų šią šeimą naudoti kaip dujų jutiklį bei naudoti aplinkos sąlygas kitoms (tarkim, magnetinėms) savybėms keisti. Taigi, projekto rezultatai turi tiek taikomąją, tiek fundamentaliąją vertę. Tyrimai bus atliekami 150 – 450 K temperatūrų bei 20 Hz – 1 MHz dažnių inetrvaluose.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti tyrimai bei atlikti papildomi tyrimai žemose temperatūrose, nes kitaip nepavyko nustatyti laidumo mechanizmo.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.