2018 SMT: Diana Pavlovaitė

Projekto pavadinimas: Porėtų metalo-organinių darinių MOF525 dielektriniai tyrimai įvairių dujų atmosferose.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-01 iki 2019-04-30.

Studentas: Diana Pavlovaitė

Vadovas: dr. Jan Macutkevič

Projekto santrauka:

Šis projektas yra skirtas ištirti  metalo organinius karkasus MOF 525 dielektrinės  savybes spektroskopijos metodais ir taip vystyti studento mokslinių tyrimų kompetenciją. Tyrimai yra atliekami su H4-TCPP-H2 “tetracarboxyphenylporphyrin”. Šios medžiagos pasižymi ypač dideliu porėtumu, o jų porų ir kanalų tarp porų dydį galima nesunkiai keisti, keičiant organines jungtis. Ši savybė yra labai patraukli selektyviam dujų laikymui. Šio projekto metu MOF dielektrinė skvarba bus matuojama 120-400K temperatūrų ir 10Hz -1MHz dažnių diapazone. Iš dielektrinių matavimų bus galima nustatyti, kokį poveikį absorbuotos dujos daro MOF dielektriniams spektrams, o tai leis ateityje iš spektrų nustatyti kokių dujų yra MOK struktūroje. Taip pat bus nustatyta MOF organinės jungties dinamika.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.