2017 SMT: Kasparas Kizlaitis

Projekto pavadinimas: Simetriškos ir nesimetriškos molekulių padėtys TMA molekulių
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-10-01 iki 2018-04-30.
Studentas: Kasparas Kizlaitis
Vadovas: Mantas Šimėnas

Projekto santrauka:

Vienas populiariausių molekulių savitvarkos pavyzdžių yra trimezinės rūgšties (TMA) suformuojama medaus korio struktūra, kuomet molekulės sudaro struktūrą iš simetriškų šešiakampių žiedų. Pažymėtiną, kad esant gana aukštai molekulių koncentracijai, žiedų viduje gali nusėsti papildomos TMA molekulės, kurių padėtis nėra tiksliai žinoma. Šis projektas yra skirtas nustatyti šių molekulių padėtis bei jų įtaką TMA medaus korio struktūrai, naudojant Monte Karlo bei tankio funkcionalo metodus. Šie tyrimai yra aktualūs įvairiems taikymams, nes į TMA molekulių nanoporas gali būti inkorporuojamos kitos, daug funkcionalesnės molekulės.

Studentas sukūrė TMA molekulių susitvarkymo modelį, kurį išsprendė naudodamas Monte Karlo modeliavimą. Modelyje naudojamas tarpmolekulines sąveikas studentas įvertino tankio funkcionalo metodu. Pagrindinius tyrimų rezultatus studentas aprašė mokslinio darbo ataskaitoje. Taip pat, studentas tyrimų rezultatus pristatė konferencijoje Open Readings 2018 (stendinis pranešimas).

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.