2017 SMT: Kamilė Skorupskaitė

Projekto pavadinimas: Anglies nanovamzdelių kompozitų elektromagnetinės savybės: cheminės modifikacijos įtaka
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-10-01 iki 2018-04-30.
Studentas: Kamilė Skorupskaitė
Vadovas: doc. Maksim Ivanov

Projekto santrauka:

Šiame projekte buvo numatyta ištirti modifikuotų daugiasienių anglies nanovamzdelių elektromagnetinės savybės plačiame dažnių intervale nuo kelių mHz iki kelių THz. Numatyta nustatyti elektrinės perkoliacijos slenksčius esant įvairiam cheminiam modifikavimui. Kompozituose numatyta nustatyti elektrinio transporto mechanizmą esant įvairioms temperatūroms bei jo priklausomybę nuo cheminio anglies nanovamzdelių modifikavimo. Numatyta nustatyti minimalią anglies nanovamzdelių koncentraciją, reikalingą pagaminti apsauginį sluoksnį nuo nepageidaujamos elektromagnetinės spinduliuotės. Numatyta ištirti neigiamas ir teigiamas temperatūros efektus. Eksperimentinius rezultatus numatyta analizuoti ekvivalentinių grandinių metodais.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti tyrimai bei atlikti papildomi tyrimai žemose temperatūrose, nes kitaip nepavyko nustatyti laidumo mechanizmo.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.