2017 SMT: Diana Pavlovaitė

Projekto pavadinimas: Metalo-organinių darinių dielektriniai tyrimai skirtingose atmosferose
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-10-01 iki 2018-04-30.
Studentas: Diana Pavlovaitė
Vadovas: Sergejus Balčiūnas

Projekto santrauka:

Šis projektas yra skirtas ištirti tris metalo organinius karkasus (MOK) dielektrinės spektroskopijos metodais ir taip vystyti studento mokslinių tyrimų kompetenciją. Tyrimai yra atliekami su ziolitinės struktūros ZIF 90 ir dvejom cirkonio tereftalatai Uio NH2 ir Uio F4 MOK struktūrom. Šios medžiagos pasižymi ypač dideliu porėtumu, o jų porų ir kanalų tarp porų dydį galima nesunkei keisti, keičiant organines jungtis. Ši savybė yra labai patraukli selektyviam duju laikimui. Šio projektu metu MOK dielektrinė skvarba bus matuojama 120-400K temperatūrų ir 102 -106 Hz dažnių diapazone. Iš dielektrinių matavimų bus galima nustatyti, kokį poveikį absorbuotos dujos daro MOK dielektriniams spektrams, o tai leis ateityje iš spektrų nustatyti kokių dujų yra MOK struktūroje.

Studentė atliko ZIF 90, Uio NH2 ir Uio F4 dielektrinius matavimus 120-400K temperatūrų  ir 100Hz-1MHz dažnių diapazone, prie 4 skirtingų atmosferų: vakuumas, drėgmė, N2, CO2. Dielektrinės savybes buvo matuojamos LCR matuokliu, o skirtingos atmosferos buvo palaikomos specializuota dujų kamera. Rezultatai buvo susisteminti, analizuojami OriginPro programine įranga. Rezultatus studentė pateikė mokslinio tyrimo ataskaitoje.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.