Dalyvavimas RSC ESR tarptautinėje konferencijoje

Projektas – Dalyvavimas RSC ESR tarptautinėje konferencijoje

Tikslas – Pristatyti naujausius metalo-organinių karkasų tyrimų rezultatus elektronų paramagnetinio rezonanso (EPR) spektroskopija vienoje prestižiskiausių EPR konferencijų “The 52nd Annual International Meeting of the ESR Spectroscopy Group of the Royal Society of Chemistry (RSC ESR)” ir taip didinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą bei kelti jaunojo mokslininko kompetenciją.

Rezultatai – Pristatytas žodinis pranešimas „ESR spectroscopy of structural phase transitions and dynamic effects in hybrid metal-formate perovskite frameworks“.

Santrauka – Šios akademinės išvykos metu buvo pristatyti naujausi [(CH3)2NH2]Zn(HCOO)3] metalo-organinio karkaso tyrimai nuolatinės veikos bei impulsiniu EPR metodu. Pranešimas buvo atrinktas ir įtrauktas į specialią JEOL pranešimų sekciją. Taip pat buvo užmegztos naujos pažintys potencialiam moksliniam bendradarbiavimui.

Mokslinės išvykos trukmė – nuo 2019-04-07 iki 2019-04-11.

Projekto dalyvis – Dr. Mantas Šimėnas

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0020) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Comments are closed.