J. Macutkevič dalyvavimas EMRS konferencijoje

Projekto pavadinimas – J. Macutkevič dalyvavimas EMRS konferencijoje

Tikslas – dalyvauti tarptautinėje „EMRS 2019 Spring meeting“ mokslinėje konferencijoje (liet. Europos Medžiagų Tyrinėtojų Draugija 2019) https://www.european-mrs.com/meetings/2019-spring-meeting). Konferencijoje bus pristatytas mokslinis pranešimas „Sinergijos efektai feroelektriniuose ir feromagnetiniuose polimeriniuose kompozituose“, kurios metu pristatys savo tyrimų rezultatus tarptautinei akademinei bendruomenei. 

Santrauka:

Šios akademinės išvykos metu bus aptarta sinergijos sąvoka, galimi sinergijos efektai feroelektriniuose ir feromagnetiniuose polimeriniuose kompozituose, pristatyti plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos metodai bei gauti rezultatai. Taip pat bus užmegzti nauji ryšiai su pasaulio mokslininkais, dirbančiais polimerinių kompozitų su nanointarpais tematikoje.Naujų kontaktų dėka bus paruošti nauji moksliniai projektai bei atlikti nauji unikalūs tyrimai.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. gegužės mėn. 26 d.; pabaiga – 2019 m. gegužės mėn. 31 d.

Projekto dalyvis – dr. Jan Macutkevič

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0115) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)

Comments are closed.