D. Jablonsko dalyvavimas EMF2019 tarptautinėje konferencijoje

Projekto pavadinimas – Dalyvavimas EMF2019 tarptautinėje konferencijoje

Projekto tikslas – Dalyvauti ir pristatyti stendinį pranešimą apie naujausius feroelektrinių medžiagų dielektrinių tyrimų rezultatus vienoje prestiziškiausių feroelektrinių medžiagų tyrimų konferencijų „Europen Meeting on Ferroelectricity“ ir taip didinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą bei kelti jaunojo mokslininko kompetenciją.

Santrauka

Šios akademinės išvykos metu bus pristatyti naujausi feroelektrinių medžiagų tyrimų rezultatai, sieks užmegzti ryšį su kitų šalių mokslininkais bendradarbiavimui aiškinantis feroelektrinių medžiagų fundamentines mokslines problemas.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. liepos mėn. 14 d.; pabaiga – 2019 m. liepos mėn. 20 d.

Projekto dalyvis – mokslo darbuotojas Džiugas Jablonskas.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0253) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)

Comments are closed.