Projects

  • “Institute Partnershaft” Project between the Laboratory and Physik Dielektrische Festkörper Section, Leipzig University (2003 – 2006)
  • 5th Framework Programme   No.G5RT-CT-2001-05024 “Polecer” (2003-2004)
  • Grants from Lithuanian Science and Studies Foundation (2000-2004)
  • COST-539 “ELENA” (2005-2009 )
  • LR ŠMM ir LVMSF (vėliau LMT) finansuojamą Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje projektą “Elektroninės savybės ir faziniai virsmai puslaidininkiniuose fosforo chalkogeniduose” (2009-2010 m. 100 tūkst. Lt), buvo projekto vykdytojas (ataskaita LMT);
    LVMSF prioritetinių krypčių projektą „Multifunkcinių medžiagų gaminimas ir tyrimas” MULTIMA, C-18(2007-2009 m., 250 tūkst. Lt), buvo projekto vykdytojas (ataskaita LVMSF)
  • 6FP “Multifunctional ceramics layers with high electromagnetoelastic coupling in complex geometries” MULTICERAL (2006-2010)
  • COST-MP0904 SIMUFER (2010-2014)
  • Cooperation between France an Lithuania LMT finansuojamą dvišalio Lietuvos-Prancūzijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programos “Žiliberas” projektą “Feroelektrinės ir feroelektrinio relaksoriaus būsenų koegzistavimo tyrimas TTB struktūros keramikose” (2011-2012 m.), yra projekto vadovas.

 

Comments are closed.